A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több esetben észlelte, hogy egyes online tartalmaknál, elmarad annak feltüntetése, hogy a poszt megjelenését szponzor támogatja. A GVH pár hete kiadott egy tájékoztatót a szponzorált posztok esetén fennálló tájékoztatási kötelezettségről. Ezzel a törekvéssel a GVH jövőbeli célja az, hogy a fogyasztók tudatosságát fejlessze. A következőkben pár hasznos tippet nyújtunk ahhoz, hogy az ilyen tartalmat hogyan lehet megfelelően megjeleníteni.

Napjainkban egyre többször megfigyelhetjük, hogy a vállalkozások a termékeik, szolgáltatásaik és márkanevük népszerűsítéséhez, kommunikációs csatornaként gyakran veszik igénybe az influencerek segítségét. A véleményvezérek a számukra nyújtott ellenszolgáltatás fejében az adott termék illetve az adott márkanév vagy imázs népszerűsítését célzó online tartalmakat (pl. támogató blog- és vlog-bejegyzéseket, Facebook, Twitter, Instagram Snapchat, YouTube posztokat, videókat) készítenek.

Az influencerek által diktált fogyasztási trendek, és online tartalmak befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntéseit, hatással vannak a követők viselkedésére: így különösen fontos, hogy azok megjelenítése tisztességes módon történjen.

Kire, mire vonatkozhat ez a gyakorlat?

 

  1. Influencer:

az online megjelenések esetében: Olyan, a digitális környezetben befolyás gyakorlására, fogyasztói vélemény formálására képes személy, aki akár eseti partnerként, akár dedikált márkanagykövetként online tartalmat tesz közzé saját weboldalán, közösségi média oldalán, esetleg egyéb online platformon, függetlenül attól, hogy a tartalom a sajátja vagy vendégbejegyzés; a legtöbb esetben a véleményvezér elkötelezett követőbázissal rendelkezik. Itt gondolunk olyanokra mint a közszereplő, de az – akár kiskorú – youtuber, blogger, vlogger egyéb online tartalmakat (így például Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat bejegyzések) közzétevő személy is.

  1. Tartalom:

A tartalom lehet többek között vélemény, megjegyzés, észrevétel, hangulatmegjelenítés, spontán reakció, címkézésként a hashtag jel, link feltüntetése, termékmegjelenítés, szponzorált poszt, hirdetés, promóciós, népszerűsítő megjelenés, fogyasztói érdeklődést felkeltő cikk, kommentár, magyarázat, amelyet tetszőleges médiumon keresztül terjesztenek, ideértve az online és a különböző digitális csatornákat is.

  1. Ellenszolgáltatás:

Minden olyan tényező, melyet a közzétételért cserébe adnak, -például pénzbeli juttatás, esetleg kedvezmény vagy például ruházati, kozmetikai termék, rendezvénybelépőjegy, gépjármű használat – amiért hétköznapi esetben ellenértéket kellene megfizetni. Fontos, hogy a juttatás nem feltétlenül anyagi bérezésre, pénzügyi kifizetésre korlátozódik. Ideértendő az az eset is, amikor például a felek szolgáltatások nyújtását vállalják egymás felé és egymással szemben fizetési kötelezettségük nem keletkezik (értsd. barter).

  1. Kereskedelmi gyakorlat:

A kereskedelmi gyakorlat jogszabályban meghatározott fogalom. Magában foglal minden, az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartást, így minden olyan információközlést is, amely közvetlen összefüggésben van egy vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével.

  1. Felelősség:
    A tartalom közzétételéért felelős az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. Az influencer mellett felelősnek minősülhetnek többek között a termékgyártók, forgalmazók, azaz hirdetők és az együttműködésükben érdekelt közreműködő ügynökségek, irodák is.

 

Hogyan tüntessük fel a szponzorált tartalmakat?

 

A véleményvezérnek:

– a szponzorációval összefüggésben jól észlelhetően és hangsúlyosan, szembetűnően és egyszerűen, egyértelműen és közérthetően szükséges feltüntetnie, hogy a közzétett tartalom fizetett, támogatott tartalom és/vagy annak közzétételéért ellenszolgáltatásban részesült

– a hirdetővel szemben fennálló bármilyen jellegű üzleti kapcsolata, együttműködési formája legyen egyértelműen, átláthatóan és pontosan azonosítható;

– valós, tisztességes, hiteles képet kell közvetítenie a termékről vagy szolgáltatásról;

– lehetőség szerint egy adott platformon, az üzleti kapcsolat azonos megjelölését jelenítse meg, legyen figyelemmel a közösségi média felületek közötti különbözőségekre, az adott tartalom megjelenési helyének jellemzőire is tekintettel kell lennie.

Ahhoz, hogy a hirdetők és az influencerek ellen a GVH ne indítson eljárást fontos kikérni az ügynökségek és a szakmai közvetítők tanácsát. Érdemes olyan szerződési feltételeket, rendszereket és programokat kialakítani, amelyekkel biztosítani tudják azt, hogy a megbízásukból tevékenykedő, illetve a velük kapcsolatban álló influencerek megismerjék a közzétételre vonatkozó jogi elvárásokat.

 

Forrás: #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer